donderdag 12 januari 2012

De Schepping een verbeelding van het Genesisverhaal
Tentoonstelling van zeven objecten betrekking hebbende op de zeven dagen van de schepping
Motivatie:

De verwondering over de schepping is de drijfveer geweest om deze serie te maken.

Inspiratie:De bijbelse verhalen, met name het boek Job, de Psalmen, het Hooglied en natuurlijk het Genesisverhaal.
Kennis van de Hebreeuwse taal gaf mij meer inzicht in de betekenis van de verhalen. Het woord is belangrijk.  Ik blijf me verbazen over de samenhang van de bijbelse woorden en verhalen.
Het scheppingsverhaal is een topverhaal.

Materiaalkeuze:
Ik heb veelal aardkleuren gebruikt en natuurlijke materialen. De gestaltes zijn van stof gemaakt. Zij stellen de scheppingskracht voor, de idee, het beginsel, het Woord van God.
Ik werk graag met voile stoffen om de verbintenis aan te geven met gene zijde. Glas heeft de betekenis van gebrokenheid, van het begrensd zijn, maar ook, zo het je gegeven wordt, een heldere doorkijk.
Spiegelglas herinnert mij er aan dat datgene wat we kunnen zien en waarnemen niet de enige werkelijkheid is maar dat er zoveel meer is.
De beelden zet ik graag op roestige zuilen. Roest, in al haar pracht, vind ik uitermate geschikt om aan te geven dat alles hier zijn duur heeft, tijdelijk is, vergankelijk is.

Deze beelden verdienen uitleg en daartoe heb ik een lezing voorbereid.: