vrijdag 18 maart 2011

De Schepping in beeld

Utrecht, donderdag 31 maart 2011
LEZING over het Hebreeuwse Scheppingsverhaal

Onder auspicien van de protestantse wijkgemeente Utrecht-Zuid zal Zwaantje Akse uit Boxtel  op donderdag 31 maart a.s. in de Marcuskerk een lezing verzorgen over de beelden die zij heeft gemaakt welke betrekking hebben op het scheppingsverhaal in de Bijbel. Met behulp van lichtbeelden en muziek zal zij iets vertellen over haar inspiratie, motivatie en materiaalgebruik van haar werken.

Wat zij vertelt over dag zeven:

........Na de schepping komt de mens in beweging. In dat woord beweging zit het woordje: weg. De mens gaat zijn weg. Zo gezien leven wij nu dus in de zevende dag. God heeft op die dag gerust en de mens kan gerust zijn want alles wat God gemaakt heeft was zeer goed en bovendien heeft God die dag gezegend en geheiligd.
Wij ervaren onze weg echter vaak als zwaar, soms loodzwaar. Om die zwaarte aan te geven heb ik voor de uitbeelding van de weg een loden pijp gebruikt. Op die weg wat wij ervaren als "goed en kwaad". Niet om een moreel onderscheid te maken tussen beiden maar goed en kwaad te zien als het geheel van de werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet. Aan de ene uiteinde dus de macht van het kwade en aan de andere kant de bruid die haar offer vol overgave aanbiedt. Zij heeft de goede strijd gestreden. Het kwaad ook een plaats gegeven zoals wij als een vanzelfsprekendheid het goede een plaats geven.

Goed en kwaad in harmonie. Dat beeld van harmonie nodigt uit tot lofprijzing van de Schepper Die in den beginne hemel en aarde gemaakt heeft en er Zijn oordeel over gaf zijnde:....en zie, het was zeer goed.

Het belooft een boeiende en sfeervolle middag te worden.


Dag 7: DE WEG             1/7 uit de serie De Schepping 2002

Genesis 2 : 1-4.   Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heir. Toen God op den zevenden dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op den zevenden dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende den zevende dag en heiligde dien, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van den hemel en de aarde, toen zij geschapen werden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten