zaterdag 19 maart 2011

Tentoonstelling - De Schepping - in 's Hertogenbosch

's Hertogenbosch, woensdag 13 april 2011
DE SCHEPPING, expositie van zeven beelden

Eeuwenlang praat en schrijft men over de Schepping. En of je nu wel of niet iets hebt met het scheppingsverhaal uit de bijbel, een ding zullen we toch moeten toegeven: het is een prachtig gecomponeerd verhaal.
Dat heeft mevrouw Zwaantje Akse in ieder geval wel zo ervaren.Zij noemt het scheppingsverhaal een topverhaal! In een lezing vertelt zij hierover en zij doet dat aan de hand van zeven beelden die zij zelf gemaakt heeft, allemaal van natuurlijke materialen. Elk object beeldt een dag van de schepping uit.
Haar verhaal wordt ondersteund met lichtbeelden en muziek.

Kan zo'n verhaal ons aanspreken in een wereld waarin berichten en kranten en op tv, soms zoveel onrust brengen? Kan de orde in het verhaal , de wanorde in de wereld een beetje bij ons wegnemen?
Om daar achter te komen bent u van harte uitgenodigd de lezing bij te wonen en de beeldententoonstelling te bekijken op:

WOENSDAGAVOND 13 APRIL A.S.
OM 19.30 UUR
WILLIBRORDKERK
KWARTIERENLAAN 90, DEN BOSCH

Graag vooraf aanmelden bij :
Marina van Hedel: marinavanhedel@hotmail.com  Tel: 073-64.400.61  of
Catharine Passlack: passlack@hetnet.nl

Werkgroep ' Ontmoetingen ': Pauline Graves, Jenny Veldhhuis, Catharine Passlack. Marina van Hedel


Dag 4 : ZON, MAAN EN STERREN    1/7 uit de serie De Schepping 2002
  
Genesis 1 : 14-19  En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen den dagen den nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren; en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde; en het was alzo. En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over den dag, en het kleinere licht tot heerschappij over den nacht, benevens de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde, en om te heersen over den dag en over den nacht, en om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag, dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vierde dag.
vrijdag 18 maart 2011

De Schepping in beeld

Utrecht, donderdag 31 maart 2011
LEZING over het Hebreeuwse Scheppingsverhaal

Onder auspicien van de protestantse wijkgemeente Utrecht-Zuid zal Zwaantje Akse uit Boxtel  op donderdag 31 maart a.s. in de Marcuskerk een lezing verzorgen over de beelden die zij heeft gemaakt welke betrekking hebben op het scheppingsverhaal in de Bijbel. Met behulp van lichtbeelden en muziek zal zij iets vertellen over haar inspiratie, motivatie en materiaalgebruik van haar werken.

Wat zij vertelt over dag zeven:

........Na de schepping komt de mens in beweging. In dat woord beweging zit het woordje: weg. De mens gaat zijn weg. Zo gezien leven wij nu dus in de zevende dag. God heeft op die dag gerust en de mens kan gerust zijn want alles wat God gemaakt heeft was zeer goed en bovendien heeft God die dag gezegend en geheiligd.
Wij ervaren onze weg echter vaak als zwaar, soms loodzwaar. Om die zwaarte aan te geven heb ik voor de uitbeelding van de weg een loden pijp gebruikt. Op die weg wat wij ervaren als "goed en kwaad". Niet om een moreel onderscheid te maken tussen beiden maar goed en kwaad te zien als het geheel van de werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet. Aan de ene uiteinde dus de macht van het kwade en aan de andere kant de bruid die haar offer vol overgave aanbiedt. Zij heeft de goede strijd gestreden. Het kwaad ook een plaats gegeven zoals wij als een vanzelfsprekendheid het goede een plaats geven.

Goed en kwaad in harmonie. Dat beeld van harmonie nodigt uit tot lofprijzing van de Schepper Die in den beginne hemel en aarde gemaakt heeft en er Zijn oordeel over gaf zijnde:....en zie, het was zeer goed.

Het belooft een boeiende en sfeervolle middag te worden.


Dag 7: DE WEG             1/7 uit de serie De Schepping 2002

Genesis 2 : 1-4.   Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heir. Toen God op den zevenden dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op den zevenden dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende den zevende dag en heiligde dien, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van den hemel en de aarde, toen zij geschapen werden.