vrijdag 17 december 2010

De Schepping, een verbeelding van het Genesisverhaal

Lezing met lichtbeelden in Weesp op 5 januari 2011

Momenteel leven wij in een rumoerige tijd. Je kunt geen krant lezen of een televisieprogramma bekijken of je wordt wel geconfronteerd met berichten en beelden die je onrustig maken. Als je niet oppast dan word je meegesleept in felle discussies, en uiteindelijk word je er alleen maar treuriger van.
Aan de hand van beelden vertel ik over een wereld tegenovergesteld aan die wereld van wanorde. Over een wereld waar de Schepper zelf zijn oordeel over geeft zijnde: Zie het is zeer goed. Een wereld, twee kanten. Daar ga ik tijdens mijn lezing uitvoerig op in.

zondag 12 december 2010

Lezing De Schepping in Zaandijk

Zaandijk, maandag, 13 december 2010
DE SCHEPPING,  een verbeelding van het genesisverhaal.

Het scheppingsverhaal is een topverhaal. Het is een ontroerend liefdesverhaal en gaat over de betrekking tussen de Schepper en de schepping. Liefde, in welke relatie dan ook kennen wij allemaal en daarom is het thema van dit verhaal zo herkenbaar.

Op uitnodiging van de landelijke christelijke vrouwenbeweging PASSAGE afd. Koog/Zaandijk zal Zwaantje Akse uit Boxtel maandag 13 december a.s. in de ontmoetingskerk een lezing verzorgen met als onderwerp De Schepping. Met behulp van lichtbeelden en muziek toont zij het resultaat van de zeven beelden die ze hierover heeft gemaakt en vertelt iets over haar motivatie, inspiratie en materiaalgebruik van haar werken.  Elk object beeldt een dag van de schepping uit.

EEN PRACHTIGE OPMAAT NAAR HET KERSTFEEST.

  Dag 1   LICHT     1/7 uit de serie De Schepping 2002

Genesis 1:1-5      In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: "Er zij licht", en er was licht. En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: De eerste dag.